WOZ waarde

http://www.nvm.nl/~/media/NVMPortal/Downloads/Pr/Campagne/Diversen/WOZ/Websitebanner%20bewegend%20468x60.ashx

In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat.
Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is
gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te
hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde
gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait,
onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij
bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde
Bereken met de WOZ-tool hiernaast  uw voordeel. Denkt u
dat deze groot genoeg is, neem dan contact op met 
V&W Makelaars Delft. Wij zijn zeer deskundig in het bepalen
van de werkelijke waarde van uw woning en kunnen u helpen
om indien nodig bezwaar te maken.